Aktuálně

co se chystá i co se dělo

Odborné přednášky pro naše žáky

Dne 22. 11. 2021 proběhla on-line přednáška na téma "Paraziti, kteří nás ohrožují na cestách do tropů a subtropů". Přednášející pan doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc. z PF JCU České Budějovice, žákům 4. ročníků přiblížil nebezpečí, která je mohou potkat při cestách do těchto oblastí.
  
Dne 23. 11. 2021 proběhla on-line přednáška na téma "Domnělá a skutečná rizika parazitárních infekcí člověka".  Přednášející pan doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc. z PF JCU České Budějovice, žákům 3. ročníků objasnil nebezpečí některých informačních zdrojů, které nepravdivě informují o parazitárních nákazách v našem podnebí. 

Partnerství

Partnerství mezi naší školou a Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Zwettl bylo navázáno v roce 2016. Vzájemné partnerské návštěvy škol probíhají od března roku 2017, přičemž od roku 2020 nemohly být realizovány kvůli pandemii covid-19. V červnu tohoto roku jsme mohli po delší době přivítat v Jindřichově Hradci delegaci ze Zwettlu. Na programu byla kromě oficiálního uvítání a občerstvení prohlídka školy a vybraných pamětihodností Jindřichova Hradce – mezi ně patřily především Muzeum Jindřichohradecka včetně Krýzových jesliček a Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec, kde skupina zhlédla výběr toho nejlepšího – Černou kuchyni, Zelené pokoje a rondel. Školy jsou nadále v kontaktu a další návštěva, tentokrát české výpravy do Zwettlu, je plánována na červen 2024.
 
zwettl1

Projektový den

Dne 4.11. navštívili žáci 4.ročníků a část žáků z 3. ročníku Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Praze. Žáci strávili na odborných pracovištích několik hodin. Jednalo se především o Kardiologické a Transplantační centrum včetně dialyzačního pracoviště a také odborné centrum diabetologie. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavých informací zejména v oblasti nejmodernějších léčebných postupů a výzkumných činností. 

Třídní schůzky rodičů

 V pátek 24. 11. 2023  15:30 - 17:00  

 V pátek 12. 4. 2024  15:30 - 17:00 

 

 

Semináře pro 1. a 4. ročníky

Dne 2.11.2021 proběhly na naší škole interaktivní semináře pro zájemce z řad žáků prvních a čtvrtých ročníků.
Pro žáky prvních ročníků byl určený seminář na téma "Aby mi na střední neujel vlak." 
Žáci čtvrtých ročníků se mohli zúčastnit semináře s tématem "Jak na maturitní otázky."
Semináře se uskutečnily pod vedením vyučujících psychologie ve spolupráci se žáky.

Ředitelské volno

V souladu s § 24 odst. 2 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji na pondělí 25. října a úterý 26. října 2021 ředitelské volno. Volno vyhlašuji na základě doporučení vedení Jihočeského kraje a po doporučení Krajské hygienické stanice. Vedení kraje věří, že díky tomuto opatření dojde ke zlepšení epidemiologické situace.

PhDr. Běla Picková, ředitelka školy

V J. Hradci 20. 10. 2021

Jihočeská sestřička 2021

V sobotu 16.10.2021 proběhl v Českých Budějovicích 6. ročník soutěže Jihočeská sestřička.  Žáci středních zdravotnických škol a studenti vyšších odborných a vysokých škol měli možnost předvést na patnácti stanovištích své odborné dovednosti a znalosti. Naši školu velmi pěkně reprezentovali žáci ze 4. ročníků.
Soutěžící ze 4.A obsadili krásné 3. místo, tým ze 4.B dosáhl 5. místa. 
 
Všem zúčastněným gratulujeme.

Krajské kolo v přespolním běhu

Dne 13. 10. 2021 se v J. Hradci v parku pod Gymnáziem Vítězslava Nováka konalo krajské kolo v přespolním běhu.
Družstvo dívek bylo složené z: Magdaleny Zajícové, Valentýny Hauserové a Anny Hřebíčkové.
Magdalena Zajícová obsadila krásné 10. místo a Valentýna Hauserová 11. místo. Anna Hřebíčková obsadila 22. místo.

Děvčatům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Bílá pastelka

Naše škola se dne 13. 10. 2021 zapojila opět do veřejné sbírky Bílá pastelka. Sbírku pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný spolek.  Zapojeni byli tentokrát žáci 4. ročníku.

Děkujeme všem, kteří nám pomohli sbírku uskutečnit a pomoci tímto způsobem potřebným již ve 22. ročníku sbírky.

Alfa Color Run 2021 - "Pomáhej během"

V pondělí 11. 10. 2021 se uskutečnil 9. ročník charitativního běhu Jindřichovým Hradcem ALFA COLOR RUN.
Výtěžek z akce bude věnován na konto organizace Otevřená OKNA, z.ú.
 
Naši školu vzorně reprezentovalo 14 žáků. Na krátké trati se umístila na 3. místě Radka Králíková, na 2. místě Monika Holá a na 1. místě Lucie Vacková. Na dlouhé trati vyhrála Magdalena Zajícová.
 
Všem zúčastněným děkujeme.

Burza škol Třeboň

Dne 7.10.2021 jsme se zúčastnili Burzy škol v Třeboni.

Exkurze do Muzea Jindřichohradecka

Ve středu 6. 10. 2021 se žáci 1. A zúčastnili exkurze do Muzea Jindřichohradecka. V prostorách křížové chodby minoritského kláštera zhlédli interaktivní výstavu Patrika Proška HIC ET NUNC. Autor se věnuje propojení neinvazivního umění a veřejného prostoru, který násobí účinek artefaktu na návštěvníky. Žáci měli pomocí pracovního listu rozpoznat vrstvenou linii příběhu, jenž byl skryt do uměleckých objektů z rozmanitých materiálů, a vysvětlit jejich kulturní přínos.

Úspěch našich žákyň v okresním kole přespolního běhu

Dne 6. října 2021 se v J. Hradci v parku u Jakuba konalo okresní kolo v přespolním běhu.

Družstvo dívek bylo složené z: Magdaleny Zajícové, Valentýny Hauserové, Anny Hřebíčkové a Pavlíny Rejzkové. 
Družstvo chlapců bylo ve složení: Adam Hron a Jonáš Klimeš.

Magdalena Zajícová obsadila krásné 2. místo a Valentýna Hauserová 4. místo. Družstvo dívek postoupilo do krajského kola.

 

První pomoc pro život

V rámci dlouhodobé spolupráce s Jindřichohradeckým sdružením sociálních aktivit bude naše škola pořádat přednášku
v Muzeu fotografie a moderních obrazových médií na téma:

První pomoc pro život

Přednášet budou vyučující SZŠ Mgr. Marie Dubová a Mgr. Štěpánka Petrů. Dne 21. 10. 2021 od 16: 00 hod
Těšíme se na vaši návštěvu

Srdíčkový den

Naše škola se jako každý rok zapojila do podzimní sbírky srdíčkových dnů. Poděkování patří nejen našim žákům, ale všem, kteří nám pomohli sbírku uskutečnit.
Výsledkem je děkovný certifikát organizace  Život dětem, o.p.s.

Setkání s odborníkem z praxe

Dne 4. 10. 2021 na naší škole proběhla další přednáška s odborníkem z praxe MUDr. Michaelem Sekejem na téma imunologie a endokrinologie.

Přednášky se zúčastnili žáci 3. a 4. ročníků.

Papučový den

Ve středu 6. října 2021 se naše škola zapojila do Papučového dne. 

Žáci i pracovníci školy strávili den v nejrozmanitějších papučích a vyjádřili tak společně podporu mobilní hospicové péči  v ČR.

Fotografie z tohoto dne naleznete na školním webu, FCB a IG.

Dny první pomoci pro základní školy

Ve čtvrtek  30 9. 2021 a  v úterý 5. 10. 2021 proběhly na naší škole Dny první pomoci pro základní školy.

Foto galerie

Srdíčkové dny

Dne 20. 9. 2021 se naše škola opět zapojila do celostátní sbírky Srdíčkové dny.