Aktuálně

co se chystá i co se dělo

EVVO

EVVO aktivity - 2023/2024

termín

aktivita

4. – 6. 9. 2023

Adaptační kurz

7. – 12. 9. 2023

Sportovní kurz

Září - duben
2023 - 2024

Fotografická soutěž
Téma: Putování za žhavou koulí aneb nejkrásnější východy a západy slunce

16. 9. 2023

Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy

22. 9. 2023

Evropský den bez aut

12. 10. 2023

Den otevřených dveří

16. 10. 2023

Světový den výživy

20. 10. 2023

Den stromů

listopad 2023

„Krádeže dat a zneužití platebních instrumentů“

1. 12. 2023

Světový den boje proti AIDS

prosinec 2023

Světový den boje proti AIDS

10. 12. 2023

Den lidských práv

6. 12. 2023

Den otevřených dveří

únor 2024

Světový den mokřadů
„Jak fungují mokřady, proč je potřebujeme a co jsou kořenové čistírny odpadních vod?“

březen 2024

„Život s handicapem

22. 3. 2024
březen 2024

Světový den vody
„Dopady globální změny klimatu na naše nádrže“

duben 2024

„Wikipedie: Seznamte se prosím“

7. 4. 2024

Světový den zdraví

duben 2024

Černobyl

22. 4. 2024

Den Země

22. 5. 2023

Mezinárodní den biologické rozmanitosti

květen 2024

Energetické centrum s.r.o. Otín 3, J. Hradec

květen 2024

Paralympiáda

7. 5. 2024

Planeta Země 3000
"Kambodža - putování k tajemné hoře"

červen 2024

Světový den životního prostředí

červen 2024

Mezinárodní den oceánů
Čistička odpadních vod J. H.

červen 2024

JE Temelín

červen 2024

Hvězdárna F. Nušla

 

 

V Jindřichově Hradci 18. září 2023

Vypracovala: Mgr. Štěpánka Petrů

Workshop v prostorách Hvězdárny Jindřichův Hradec

Žáci 2. ročníků se zúčastnili 10. 9. 2021 workshopu v prostorách Hvězdárny profesora F. Nušla v J. Hradci.

Tato akce se konala pod záštitou Jihočeské hospodářské komory v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III.“ 
Žáci se interaktivní cestou seznámili s poznatky o vzniku vesmíru. Fyzikální zákony byly propojeny s poznatky anatomie a fyziologie, což bylo přínosem pro rozvoj odbornosti našich žáků. Zvláště zaujala cesta na Mars a jeho kolonizace a horská dráha ve vesmíru.

Sportovně – branný kurz 2021

Od pondělí 6. 9. do čtvrtka 9. 9. 2021 probíhal tradiční Sportovně – branný kurz druhých ročníků. Žáci byli rozděleni do tří skupin, které se od pondělí do středy vystřídaly na třech disciplínách (cyklistika, střelnice a orientační běh). A ve čtvrtek jsme všichni společně vyrazili do lanového centra ve Slověnicích.

Nejlepší střelci sportovně-branného kurzu:

  1. Popelínská Simona (2. B) – 61 b. 

  2. Havlík Samuel (2. B) – 60 b. 

  3. Albert Josef Kristián (2. B) – 58 b.

Věříme, že se kurz všem zúčastněným líbil a užili si jej alespoň tak jako pedagogický doprovod!

Adaptační kurz pro první ročníky

Ve dnech 1. – 3. 9. 2021 absolvovali žáci prvních ročníků naší školy adaptační kurz na Bílé skále.

Seznámili se mezi sebou a se svými třídními učitelkami Mgr. Š. Petrů,   Mgr.  J. Beldovou a ŠMP Mgr. I. Hurychovou.
Hezké počasí umožnilo užít si v přírodě program výborně připravený Bc. M. Jahodou a jeho týmem.

Informace ke screeningovému testování žáků 1. září 2021

Ve středu 1. září 2021 proběhne 1. testování žáků antigenními testy ve škole. Průběžný vstup do školy bude možný v době od 7:30 hodin.

Testování nepodstoupí žáci, kteří budou 14 dní po plně dokončeném očkování, nebo prodělali onemocnění covid-19 v předchozích 180 dnech, a odevzdají certifikát nebo potvrzení v papírové podobě 1. září ráno při vstupu do školy !! Ostatní žáci budou testováni ve dnech 1. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021 (viz zveřejněný soubor - manuál na školním webu). 

Věnujte, prosím, pozornost sdělením od třídních učitelů a informacím zveřejněným na webových stránkách školy. 

Děkujeme za spolupráci.

Vedení školy

Spolupráce s Jihočeskou hospodářskou komorou

Díky spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou se naši žáci mohou účastnit zajímavých workshopů. Pro žáky 2. ročníků byla  naplánována návštěva Planetária v Jindřichově Hradci a žáci 4. ročníků navštívili místní optiku.

ERASMUS+ Realizace odborné zahraniční stáže našich žáků

V rámci výzvy 2020 byla naší škole schválena žádost v programu ERASMUS+, klíčové akce 1 – Projekty mobility osob v odborném vzdělávání a přípravě. Vzhledem ke covidové pandemii bude projekt realizován v tomto školním roce.

Žáci 3. ročníků se zúčastní ve dnech 29. 5. -18. 6. 2022 odborné stáže ve Vídni. Stáž absolvují ve zdravotnickém zařízení. Kromě odborných poznatků a výkonů budou zlepšovat a procvičovat i své jazykové kompetence.

etwinning ve školním roce 2021-2022

Stejně jako loni se i letos  naši žáci zapojí do etwinningu. Projekt umožňuje navázání mezinárodního kontaktu se školou z Bulharska (Sts. Cyril and Methodius High School with Humanitarian Profile), vzájemnou výměnu poznatků o kultuře a reáliích naší země v online prostředí. Společným komunikačním jazykem pro žáky je angličtina.

Jitka Počtová, zástupkyně ŘŠ

 

Workshop v prostorách Hvězdárny profesora F. Nušla v J. Hradci

Žáci 2. ročníků se zúčastnili 25.6. 2021 workshopu v prostorách Hvězdárny profesora F. Nušla v J. Hradci.
Tato akce se konala pod záštitou Jihočeské hospodářské komory v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III.“ 
Žáci se interaktivní cestou seznámili s poznatky o vzniku vesmíru. Fyzikální zákony byly propojeny s poznatky anatomie a fyziologie, což bylo přínosem pro rozvoj odbornosti našich žáků. Zvláště zaujala cesta světla od jeho vzniku,  přes sítnici oka do obrazu v mozku.

workshop na Hvězdárně

 

Odborná exkurze v Nemocnici Jindřichův Hradec a.s.

Dne 25.6.2021 proběhla odborná exkurze v Nemocnici Jindřichův Hradec a.s. Akce se zúčastnili žáci 1.ročníků, kteří se seznámili s provozem jednotlivých pracovišť i jejich polohou. Byli také seznámeni  s administrativnim zázemím a organizační strukturou nemocnice. Připomněli si již získané vědomosti týkající se práce zdravotní sestry a specifika zdravotnické profese. 

 

Exkurze v nemocnici

Úspěch naší žákyně v běžecké soutěži Pryč ze židle

Ve dnech 12. 4 – 25. 6. 2021 se konala celorepubliková běžecká soutěž pro střední školy  Pryč ze židle pod hlavičkou RunCzech.
Všichni žáci, kteří se za naši školu zapojili, uběhli celkem 839,1 km, což je 10. místo mezi jihočeskými školami a 73. místo v celkovém pořadí škol.

Skvělého výsledku dosáhla naše  žákyně 2. A  Magdalena Zajícová, která naběhala 436 km  a umístila se na krásném 3. místě.

Magdaleně i všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy a těšíme se na další sportovní úspěchy.

https://www.kraj-jihocesky.cz/pryc-ze-zidle-zna-sve-jihoceske-viteze

Myslíme na naši Moravu

Do pomoci zasaženým obcím se lze zapojit například příspěvkem do veřejných sbírek zřízených k tomuto účelu:

• Diecézní charita Brno č. ú: 4211325188/6800, VS 2002, nebo dárcovská SMS ve tvaru DMS DCHB 30, 60, 90 podle zvolené částky na číslo 87 777   

https://dchb.charita.cz/podporte-nas/

• Českobratrská církev evangelická a Diakonie ČCE, č. ú.: 2100691426/2010, nebo dárcovská SMS  na číslo 87 777 ve tvaru

  DMS DIAKONIEPOMOC 30, DMS DIAKONIEPOMOC 60, DMS DIAKONIEPOMOC 90

 https://povodne.diakonie.cz/aktualne/sbirkatornado/

• ADRA, o.p.s., prostřednictvím portálu Darujme.cz https://www.darujme.cz/projekt/1480#informace

Žáci a zaměstnanci naší školy přispěli  v rámci dobrovolné sbírky na pomoc postiženým oblastem částkou 8 000,- Kč. Vybraná částka byla zaslána na konto humanitární organizace ADRA.

Moraváci zlatí, držte se, myslíme na Vás.

Setkání s odborníkem z praxe

V závěru letošního školního roku proběhlo setkání žáků prvních a druhých ročníků naší školy s odborníkem z praxe s MUDr. Michaelem Sekejem.
V rámci setkání se uskutečnily přednášky s diskusí na téma: "Krev, krevní transfuze a onemocnění krve" a "Žlázy s vnitřní sekrecí a jejich choroby."

Beseda s odborníkem z praxe

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

Ve středu 23. 6. 2021 proběhlo v krásném prostředí Rondelu jindřichohradeckého zámku slavnostní předávání maturitních vysvědčení absolventům naší školy oboru Zdravotnický asistent. Všem absolventům gratulujeme a přejeme v životě mnoho štěstí.

Organizační pokyny pro účastníky sportovně-branného kurzu 2. ročníků

Sportovní kurz začíná v pondělí 6. září a končí ve čtvrtek 9. září 2021.

Schůzka s rodiči budoucích prvních ročníků

V pondělí 21. 6. 2021 v 15 hodin proběhla v areálu školy schůzka s rodiči budoucích prvních ročníků

 

 

 

Maturity 2021

Ve dnech 14. 6. - 18. 6. 2021 se konaly ústní maturitní zkoušky čtvrtých ročníků oboru Zdravotnický asistent.
Všem absolventům blahopřejeme.

Foto Maturity 2021

Informace k provozu školy od 15. 6. 2021

V návaznosti na jednání vlády ČR dne 7. června 2021 bylo vydáno  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranný prostředků dýchacích cest s účinností od 15. 6. 2021.

Žáci  nemusí mít  během výuky nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni.  Uvedené platí ve všech krajích.

Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud. 

 

Vstaň ze židle a poběž společně pro svoji školu!

Naši žáci se zapojili do projektu "Pryč ze židle", který probíhá pod hlavičkou RunCzech
Cílem této akce je rozběhat a motivovat mladou generaci.

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Další informace
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Quantcast
OK
Odmítnout