Aktuálně

co se chystá i co se dělo

Beseda s pracovníky mobilního Hospice sv. Kleofáše

Dne 8. 3. 2022 proběhla přednáška pro třetí ročníky s pracovníky mobilního Hospice sv. Kleofáše.

Olympiáda z klinické propedeutiky a základů patologie

Dne 1. 3. 2022 proběhlo školní kolo olympiády z klinické propedeutiky a základů patologie. Zúčastnily se ho žákyně a žáci druhých ročníků se zajímavými prezentacemi chorob.
Do krajského kola v Českých Budějovicích postupují práce Terezy Haplové, Nely Kyselákové a Samuela Havlíka.

Sbírka pro Ukrajinu

Sbírka pro Ukrajinu  ukrajina.png

Dne 2. 3. 2022 odeslána na účet částka 27 250,- Kč

Na pomoc a podporu obyvatelům Ukrajiny jsme se rozhodli zapojit do sbírky humanitární organizace ADRA.
Finanční částku vybranou od zaměstnanců a žáků školy jsme zaslali na uvedený účet:

číslo účtu 66888866/0300, variabilní symbol 500

https://adra.cz/aktualita/jsme-pripraveni-pomahat-organizace-adra-vypisuje-sbirku-na-pomoc-lidem-na-ukrajine/

Děkujeme za jakýkoliv příspěvek a projev solidarity.

#ZdravkaJeSVami

 

 

Seminář - Prevence ve škole

 24. 2. 2022 proběhl seminář pro vyučující naší školy s Mgr. Michaelou Veselou na téma Prevence ve škole - co dělat, když... 
Interaktivní seminář byl přínosem pro všechny vyučující nabídl širokou škálu technik práce se třídou.

Psychologická olympiáda

Dne 22. 2. 2022 se konalo školní kolo psychologické olympiády na téma "Setkání s radostí."
Umístění soutěžících na prvních třech místech:
1. místo Dvořáková Zuzana 3. B
2. místo Bednářová Veronika 3. A
3. místo Jelínková Anna 2. A
Do krajského kola psychologické olympiády v Českých Budějovicích postupují Dvořáková Zuzana a Bednářová Veronika.

Březen-měsíc knihy

Při příležitosti měsíce knihy proběhl na naší škole projektový týden na podporu čtenářské gramotnosti.
Projektu se zúčastnili žáci 1. až 3. ročníků v rámci odborných předmětů.

23. března 2022 se konal další ročník literární soutěže Setkání nad knihou pro žáky všech tříd.

"Kdo čte, ten myslí, kdo myslí, ten uvažuje." (Viktor Hugo)

Projektové dny odbornosti

Žáci 3. a 4. ročníků naší školy se 8. 3. 2022 a  9. 3. 2022 zúčastní projektových dnů zaměřených na Paliativní  a komplexní péči o zdravotně postižené.
Témata budou přednášet  odborníci z praxe z  Hospicové péče sv. Kleofáše, o.p.s., z Tyfloservisu, o.p.s., Pohřební služby Charon.

Dále v tyto dny proběhnou exkurze na odborných pracovištích Nemocnice České Budějovice a.s. a Fakultní nemocnice Motol v Praze.

Olympiáda v anglickém jazyce

Dne 15.2.2022 v naší škole proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce.

Do okresního kola olympiády, které se uskuteční 11.3.2022 postupují:

Tereza Haplová, 2.B
Lucie Koudelková, 3.A

Přejeme jim hodně úspěchů!

Březnová partnerská návštěva Zwettlu

Dne 31. března 2022 budou mít naši žáci opět možnost navštívit partnerskou školu v rakouském Zwettlu. 

Průvodce vyplněním přihlášek na SŠ 2022

V příloze naleznete návod k vyplnění přihlášky ke vzdělávání na střední škole.

Národní plán obnovy – doučování žáků škol

Od 1. 1. 2022 je naše škola zapojena do Národního plánu obnovy jehož záměrem je nahrazení výpadku vzdělávání z důvodu pandemie Covid–19.
Získaná podpora pro doučování žáků je financována EU.
Cíleným doučováním žáků dojde k rozvoji jejich znalostí a dovedností po návratu k prezenční výuce a sníží se riziko počtu žáků ohrožených školním neúspěchem.

Mikuláš ve škole

Naši školu navštívily v pondělí 6. prosince 2 skupiny Mikulášů s čerty a anděly. Žáci si s nimi užili pekelné chvilky,
ale nakonec byli odměněni sladkostmi a všichni jsme si zpříjemnili adventní čas.

Krásný advent

Přejeme všem, aby si v kruhu svých nejbližších ve zdraví užili krásný adventní čas naplněný klidem a pohodou. 

Školní projekt "Zvažme plasty"

V rámci výuky předmětu biologie a ekologie si žáci 2.B připravili malý ekologický projekt. 

Bílá pastelka

V říjnu se žáci naší školy aktivně účastnili 19. ročníku celostátní veřejné sbírky Bílá pastelka. 

Školní parlament

V pondělí 29. listopadu 2021 proběhl školní parlament - setkání zástupců tříd s ředitelkou školy a s předsedkyní školské rady. V průběhu setkání byly probrány aktuální informace ze školy, náměty a podněty, proběhla vzájemná diskuse. 
 
Vedení školy

Odborné přednášky pro naše žáky

Dne 22. 11. 2021 proběhla on-line přednáška na téma "Paraziti, kteří nás ohrožují na cestách do tropů a subtropů". Přednášející pan doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc. z PF JCU České Budějovice, žákům 4. ročníků přiblížil nebezpečí, která je mohou potkat při cestách do těchto oblastí.
  
Dne 23. 11. 2021 proběhla on-line přednáška na téma "Domnělá a skutečná rizika parazitárních infekcí člověka".  Přednášející pan doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc. z PF JCU České Budějovice, žákům 3. ročníků objasnil nebezpečí některých informačních zdrojů, které nepravdivě informují o parazitárních nákazách v našem podnebí. 

Partnerství

Partnerství mezi naší školou a Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Zwettl bylo navázáno v roce 2016. Vzájemné partnerské návštěvy škol probíhají od března roku 2017, přičemž od roku 2020 nemohly být realizovány kvůli pandemii covid-19. V červnu tohoto roku jsme mohli po delší době přivítat v Jindřichově Hradci delegaci ze Zwettlu. Na programu byla kromě oficiálního uvítání a občerstvení prohlídka školy a vybraných pamětihodností Jindřichova Hradce – mezi ně patřily především Muzeum Jindřichohradecka včetně Krýzových jesliček a Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec, kde skupina zhlédla výběr toho nejlepšího – Černou kuchyni, Zelené pokoje a rondel. Školy jsou nadále v kontaktu a další návštěva, tentokrát české výpravy do Zwettlu, je plánována na červen 2024.
 
zwettl1

Projektový den

Dne 4.11. navštívili žáci 4.ročníků a část žáků z 3. ročníku Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Praze. Žáci strávili na odborných pracovištích několik hodin. Jednalo se především o Kardiologické a Transplantační centrum včetně dialyzačního pracoviště a také odborné centrum diabetologie. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavých informací zejména v oblasti nejmodernějších léčebných postupů a výzkumných činností.