Dne 30. 5. se žáci druhých ročníků zúčastnili exkurze do Jaderné elektrárny Temelín.
Počasí nám přálo, exkurze se vydařila a všem se líbila.