Aktuálně

co se chystá i co se dělo

Projektový den věnovaný holocaustu.

 

31. 3. 2023 se žáci druhých ročníků a třídy 3. A  zúčastnili projektového dne věnovanému holocaustu.
V programu nazvaném Za hvězdou Davidovou se zájmem diskutovali  mimo jiné i s pamětnicí těchto těžkých časů.
Projekt je další součástí dlouholeté spolupráce naší školy s organizací ADRA.

holocaust3

holocaust5

Setkání se zástupci ZSF JU

Dne 30.3.2023 se konalo setkání třetích a čtvrtých ročníků se zástupci  Zdravotně sociální fakulty JU. 
Mgr. Alena Binterová a Ing. Ondřej Macho seznámili žáky se studijními obory a studijními programy na ZSF.
Žáci měli možnost se dotazovat na obory, které sovisí s jejich studijním zaměřením.
 
 
 

Exkurze nemocnice České Budějovice, a.s.

Dne 28.3. 2023 se žáci třídy 3.A zúčastnili exkurze na kardiologickém, kardiochirurgickém a neonatologickém odd.v nemocnici České Budějovice, a.s.
Exkurze byla pro žáky velmi zajímavá a přínosná.

Krajské kolo olympiády z klinické propedeutiky a základů patologie

Dne 29. 3. 2023 se v Českých Budějovicích konalo krajské kolo olympiády z klinické propedeutiky a základů patologie.
Z naší školy se zúčastnily žákyně  Nella Ludmila Šamková a Magdalena Huleová ze třídy 2. A

 

olymp klp

Exkurze v Anatomickém ústavu

Dne 28.3. se zúčastnili žáci 2.A z naší školy exkurze v Anatomickém ústavu v Praze. Exkurze byla velice zajímavá.
Žáci mohou uplatnit své nové poznatky během výuky odborných předmětů.

anatom ustav

Školní kolo soutěže v úpravě lůžka

Dne 28.3.2023 se konala soutěž v úpravě lůžka. Žáci a žákyně prvních ročníků prokázali své praktické dovednosti, zručnost a rychlost v úpravě lůžka a také v komunikačních schopnostech. Soutěž probíhala ve dvou disciplínách - úprava lůžka s klientem ve dvojici a úprava lůžka bez klienta jednotlivci.

V  úpravě lůžka ve dvojici se umístily: 

1. místo: Karásková Adéla a Mlčáková Kateřina

2. místo: Danylenko Anna a Hodková Adéla 

3. místo: Staňková Tereza a Staňková Anna.

V úpravě lůžka v kategorii jednotlivců se umístili: 

1. místo: Dvořák Václav 

2. místo: Kyselová Kristýna

3. místo: Píchová Natálie.

 

luzko

 

Celostátní soutěž ošetřovatelství

24.3. 2023 proběhla celostátní soutěž  ošetřovatelství na téma odběry biologického materiálu. Soutěže se zúčastnila žákyně ze 3.A Anna Hřebíčková, která se umístila na 4. místě. Mimořádně vyhrála 1. místo za kreativní prezentaci svého projektu. Děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme ke úspěšnému 4. místu a 1. místu.

osetrovatelstvi foto

Přednáška pro seniory

Přednáška pro seniory s titulem Jak být fit v každém věku proběhla a věříme , že nás všechny obohatila o nové poznatky z oblasti rehabilitace i výživy. 
Fotografie z příjemného mezigeneračního setkání připojujeme. Všem přítomným děkujeme za účast a milé odpoledne. 
 
seniori1

seniori2
 
seniori3
 
seniori4
 
 

Krajské kolo psychologické olympiády

Dne 23.3.2023 se na SZŠ a VOŠ v Českých Budějovicích konalo krajské kolo psychologické olympiády na téma „Jak jsem překonal/a sám/sama sebe.“
Naši školu reprezentovali vítězové školního kola Klára Týmová a Martin Babouček.
Žákyně Klára Týmová obdržela zvláštní ocenění poroty za kreativní pojetí tématu.

Setkání nad knihou

Dne 21. 3. 2023 proběhl na naší škole již šestý ročník literární soutěže Setkání nad knihou. Žáci se při ní mohli navzájem podělit o své zážitky z četby knih a přesvědčit ostatní, že jimi prezentovaná kniha stojí za přečtení. Jejich snahy hodnotila tříčlenná porota z řad vyučujících.

Ponožkový den aneb Světový den Downova syndromu

V úterý 21.3. jsme obuli na každou nožku jinou ponožku a tím podpořili lidi s Downovým syndromem.
 
Všem moc děkujeme za účast. 
 
ponozky2
 

Odborná beseda

Dne 20.3.2023 proběhla pro 3. ročníky přednáška na téma zrak, opsiny a laser.
Zajímavou přednášku na toto téma si pro žáky připravil Mrg. Václav Šlouf z Přírodovědné fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kterému tímto děkujeme. 
 
prednaska laser

JAK BÝT FIT V KAŽDÉM VĚKU

Dne 23. 3. 2023 se bude konat  přednáška pro seniory ve spolupráci SZŠ, Jndřichohradeckého sdružení aktivit, zs. a VZP. Přednášet vám budou odborné  vyučující SZŠ. Dozvíte se o výhodách a příspěvcích VZP a další zajímavosti ohledně rehabilitace a rehabilitačního cvičení i pomůcek. 
A jaké bude téma?
 
JAK BÝT FIT V KAŽDÉM VĚKU

Návštěva Poslanecké sněmovny České republiky

V úterý, 14. března 2023, se třetí ročníky naší školy společně s pedagogy vypravily na exkurzi do dolní komory Parlamentu České republiky.

Workshop s Tyfloservisem z Českých Budějovic

Dne 6. 3. 2023 proběhl v naší škole workshop s Tyfloservisem z Českých Budějovic, který pomáhá nevidomým a slabozrakým klientům.
Žáci 4. ročníků měli možnost seznámit se s činností této organizace, kompenzačními pomůckami i simulátory zrakových vad.
Besedu obohatila svým vyprávěním jedna z klientek Tyfloservisu, která nás navštívila s asistenčním psem. 

 

tyfloservis foto

Život s handicapem

Dne 6.3.2023 proběhla další přednáška pro 3. ročníky na téma život s handicapem.

Olympiáda v anglickém jazyce

Dne 2.3. 2023 se konalo okresní kolo olympiády v anglickém jazyce, kterou pořádal Dům dětí a mládeže v Jindřichově Hradci. Naši školu reprezentovala v kategorii III.C žákyně třetího ročníku Tereza Haplová, která se umístila na krásném třetím místě.

K tomuto úspěchu ji moc blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci.

Olympiáda z klinické propedeutiky a základů patologie

Dne 23. 2. 2023 proběhlo školní kolo olympiády z klinické propedeutiky a základů patologie.
Zúčastnily se ho žákyně druhých ročníků se zajímavými prezentacemi chorob.

Do krajského kola v Českých Budějovicích postupují práce Huleové Magdaleny, Šamkové Nelly ze třídy 2.A a Bučkové Nikoly z 2.B.

 

olympiada kp

Odborná přednáška na téma Transplantační program

Ve dnech 20. 2. a 22. 2. 2023 proběhla pro žáky 3. a 4. ročníků přednáška s hlavní sestrou jindřichohradecké nemocnice Mgr. Danou Velimskou, MBA na téma Transplantace. 
Žáci si rozšířili vědomosti v dané problematice, ozřejmili si transplantační program a seznámili se s činností transplantačního týmu. 
 
transplantace

Beseda – český znakový jazyk

 

V pondělí 20. 2. 2023 měli možnost zájemci z řad žáků 1. – 4. ročníků absolvovat přednášku se dvěma zástupci a tlumočnicí z Jihočeského centra českého znakového jazyka Evoluce, z. s. Akce byla zajímavá, proběhla v příjemné atmosféře a žáci se seznámili se základy znakového jazyka, které mohou využít ve své zdravotnické profesi. Pro některé z žáků byla beseda motivací pro účast v kurzu českého znakového jazyka s větší hodinovou dotací.

Děkujeme zástupcům centra za jejich čas a vstřícnost, žákům za zájem a empatii.

 
 
 znak rec