Aktuálně

co se chystá i co se dělo

Volby do školské rady – návrhy kandidátů

Kandidáti z řad pedagogů:            

Mgr. Jaroslava Doubková
Ing. Václav Horázný
Mgr. Soňa Hlaváčková
Mgr. Michaela Mikš

Kandidáti z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků:

Pikalová Jana            3. A
Havlík Samuel           3. B
Haplová Tereza         3. B
Viktorová Petra         3. B

Vlastní volby proběhnou v pondělí 29. 5. 2023 v učebně č. 5

- pro zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků:        10.25 – 10.45 hod.
- pro pedagogy:        14.45 – 15.15 hod.

Volební orgán:

Mgr. Jaroslava Doubková
Mgr. Hana Medová
Mgr. Jana Pykalová
Mgr. Michaela Mikš

Exkurze LZS Jihlava

Dne 3.5.2023 se žáci 1.A zúčastnili exkurze na urgentním příjmu v nemocnici Jihlava, kde měli možnost se seznámit s vybavením a  provozem v akutní péči.
Dále žáci navštívili základnu letecké a pozemní záchranné služby. Žáci načerpali mnoho nových poznatků, které využijí v rámci výuky První pomoci. 

 

zachranka1

 

zachranka2

Beseda HIV AIDS

28. 4. 2023 se žáci druhých ročníků zúčastnili interaktivní besedy na téma Prevence HIV a AIDS.

Poslední zvonění

27. 4. 2023 se žáci čtvrtých ročníků rozloučili se studiem na naší škole tradičním posledním zvoněním a pasováním třeťáků.
Celá akce proběhla ve veselém duchu pohádkových a filmových postav.

 

Exkurze v Anatomickém ústavu v Praze

Dne 25.4. se zúčastnily žákyně 2.B z naší školy exkurze v Anatomickém ústavu v Praze.
Exkurze byla velice zajímavá. Žákyně mají mnoho nových poznatků, které mohou uplatnit při výuce odborných předmětů

anatom foto

Přednáška VZP

Dne 27. dubna proběhla tradiční přednáška Všeobecné zdravotní pojišťovny pro žáky 4. ročníků, kterou vedla Bc. Petra Holcová.
Žáci se dozvěděli řadu cenných informací, které jsou pro ně důležité v souvislosti s ukončením střední školy. 
 
vzp foto
 
 
 

Miniexkurze patologie

Dne 26.4.2023 navštívili žáci 3.B v rámci odborné výuky oddělení patologie v nemocnici Jindřichův Hradec. Žáci si díky exkurzi prohloubili znalosti z tohoto oboru a uvědomili si důležitost histologického rozboru vzorků tkání jako nástroje pro včasné odhalení závažných chorob. 

 

patologie foto

Poznávací zájezd do Slovinska

Žáci druhých a prvních ročníků se ve dnech 17. - 21. 4. 2023 zúčastnili školního zahraničního zájezdu do Slovinska.
Viděli nejen spoustu přírodních krás (některé zapsané v UNESCO), ale i přímořská letoviska a zajímavosti hlavního města Lublaně.
Domů jsme se všichni vrátili plni příjemných zážitků.

 

Beseda s pracovníky UP

Dne 25.4.2023 se uskutečnilo setkání žáků čtvrtých ročníků s pracovnicí ÚP v Jindřichově Hradci  paní Petrou Holou Dis. Se žáky hovořila na téma zpracování životopisu, motivačního dopisu, náležitosti pracovní smlouvy, práce na dohodu apod.

 

1. místo v soutěži Vlajka pro Tibet 2023

Střední zdravotnická škola v Jindřichově Hradci se, stejně jako v minulých letech, aktivně zapojila do celorepublikové výtvarné a literární soutěže Vlajka pro Tibet,
kterou pořádá společnost Lungta. Účast školy nezůstala bez ocenění. Julie Tučková a Karolína Anna Petrová, studentky druhého ročníku, dosáhly na první místo
v kategorii středních škol Výtvarné dílo – skupinová práce.
Hlavní podmínkou soutěže bylo vytvoření uměleckého díla s tématikou „Tibet nikdy nebyl součástí Číny“.
Vítězná práce s názvem „Vlajky svobody a štěstí“ je vytvořená kombinovanou technikou (tempera, kresba, koláž na papíře).

vlajka pro tibet

vlajka pro tibet diplom

 

Exkurze na oční ambulanci

Dne 21. 4. navštívily žákyně 4. ročníku oční ambulanci v jindřichohradecké nemocnici.
Děvčata měly možnost seznámit se s chirurgickými očními nástroji, s diagnostickými přístroji a možnostmi řešení očních onemocnění.
Exkurze byla velmi zajímavá a přínosná. 

ocni1

ocni2

Volby do Školské rady

K 1. září 2023 skončí tříleté funkční období Školské rady.
Z tohoto důvodu proběhnou nové volby. Podle volebního řádu proběhnou v měsíci květnu.

Školská rada na naší škole je tříčlenná, tvoří ji jeden zástupce z řad pedagogů, jeden zástupce z řad zletilých žáků nebo jejich zákonných zástupců a jeden člen za zřizovatele školy a ten je jmenován na usnesení Rady Jihočeského kraje.

Veškeré informace o termínech konání budou zveřejňovány ve škole na nástěnce v 1. poschodí a na webových stránkách školy.

13. 4. 2023 - informace pro pedagogy o konání voleb, návrhy kandidátů z řad pedagogů

14. 4. 2023 - informace pro žáky a jejich zákonné zástupce při rodičovských schůzkách

                  - volby po třech letech

                  - návrhy kandidátů z řad zletilých žáků

17. 4. 2023 - zveřejnění informací na nástěnce v 1. poschodí a na školním webu

Rodiče nezletilých žáků, zletilí žáci a pedagogové podají návrhy na členy Školské rady
(1 zástupce za pedagogy, 1 zástupce za zletilé žáky nebo rodič za nezletilé žáky)

Návrhy na členy ŠR odevzdat nejpozději do 26. dubna 2023 do 14.00 hod. Mgr. Jaroslavě Doubkové

2. 5. 2023 - bude vyhlášen termín voleb

9. 5. 2023 - budou zveřejněné listiny s navrženými kandidáty na nástěnce v 1. poschodí a na školním webu

29. 5. 2023 - termín voleb

Beseda "Prevence rizikového chování"

13. 4. 2023 se konala beseda prevence rizikového chování pro žáky 3. ročníků na téma "Pohoda, klídek a tabáček".
Ve spolupráci s paní Janou Vojáčkovou a agenturou ADRA  přednášel a s žáky diskutoval pan Petr Adame.

 

pohoda3

Beseda "Černobyl"

5.4. 2023 proběhla beseda Černobyl pro druhé ročníky.
Žáci nejprve zhlédli film a následně proběhla diskuze na toto téma. 

 

cernobyl

Seminář na téma Kineziologie

5. 4. 2023 se učitelé naší školy zúčastnili semináře na téma Kineziologie a její využití v práci pedagoga. s Mgr. Miloslavou Rutovou a MUDr. Marií Kodysovou

Den zdraví

Ve středu 5.4. navštívili žáci 1.A a 3.B Den zdraví, který připravila pro širokou veřejnost nemocnice Jindřichův Hradec.
Žáci si prohlédli kloubní náhrady, využili možnosti kontroly správného postupu dezinfekce rukou, změření krevního cukru a tlaku.
Hlavně pak žáci prvního ročníku se dozvěděli zajímavé a nové informace z oblasti zdravotnictví. 
 
den zdravi2
 
 

Exkurze Letecká záchranná služba Jihlava

Dne 4.4.2023 se žáci 1.B naší školy zúčastnili exkurze v Nemocnici Jihlava, kde měli možnost se  seznámit s provozem a vybavením letecké i pozemní záchranné služby.
Součástí exkurze byla také prohlídka oddělení Urgentniho příjmu, který navazuje na tyto záchranné složky v péči o pacienty v akutnich stavech.
Žáci načerpali plno nových poznatků.

letecka1

Exkurze kardiologie a neonatologie

Dne 4.4. 2023 se žáci třídy 3.B zúčastnili exkurze na kardiologickém, kardiochirurgickém a neonatologickém odd.v nemocnici České Budějovice, a.s.
Exkurze se žákům velmi líbila a měli také zajímavé otázky. 

 
kardio
 
 

Informativní schůzky rodičů

V pátek 14.4.2023 od 15:30 do 17:00 hodin proběhnou informativní schůzky rodičů.

Těšíme se na viděnou.

Velikonoční prázdniny

 6. 4. 2023 - 10. 4. 2023

 

velikonoce1