Ocenění studenti

Pochvala ředitelky školy

1. A
Krátká Kateřina - výborné studijní výsledky a reprezentace v soutěži PP v Jihlavě
2. A
Filípková Kateřina - prospěch, reprezentace školy a práce pokladníka
Hemberová Aneta - vzorná docházka a výborné studijní výsledky
3. A
Ochmanová Miroslava - nízká absence, vzorná reprezentace školy a práce pro třídu
3. B
Charvátová Gabriela - výborné studijní výsledky a práce pro třídu
Kučera Jakub - výborná reprezentace školy