Ocenění studenti

Studenti oceněni pochvalou ředitelky školy v II. pololetí 2017/2018

Třída Jméno Oceněn/a za
1. A Zuzana Fialová reprezentaci školy v soutěži PP
1. A Romana Kafková reprezentaci školy v soutěži PP a studijní výsledky
1. A Karolína Švecová studijní výsledky
1. A Barbora Šlajchrtová studijní výsledky
1. B Adéla Plačková reprezentaci školy v soutěži PP
1. B Štěpánka Walterová reprezentaci školy v soutěži PP
2. A Kateřina Volfová práci pro DS J. Hradec a prezentaci PP na ZŠ
2. A Tereza Kümmelová práci pro DS J. Hradec
2. A Veronika Truhlářová práci pro DS J. Hradec a třídu
2. A Tereza Edrová práci pro DS J. Hradec
2. A Sára Svobodová práci pro DS J. Hradec
2. A Adéla Štěpánová práci pro DS J. Hradec
2. A Kateřina Kuviková práci pro DS J. Hradec
2. A Kateřina Krátká prezentaci školy na olympiádě v KLP, prezentaci PP na ZŠ a studijní výsledky
2. B Tereza Šteinbauerová práci pro DS J. Hradec
3. A Kateřina Filípková studijní výsledky
3. B Miroslava Pokorná účast na táboře s handicap. klienty, prezentaci PP na ZŠ a příkladnou školní docházku