Úřední deska

Projekty školy

Národní plán obnovy - prevence digitální propasti

Škola získala finanční prostředky na mobilní digitální technologie, které budou zapůjčovány znevýhodněným žákům a sníží se nerovnost mezi žáky v přístupu ke kvalitnímu vzdělání.

 

narodni plan obnovy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________