Úřední deska

Projekty školy

ERASMUS+ Projekt Odborná stáž zdravotnických oborů 2

V rámci výzvy 2022 byla naší škole schválena žádost v programu ERASMUS+, klíčové akce 1 – Projekty mobility osob v odborném vzdělávání a přípravě.
Byla podepsána grantová dohoda č.  2022-1-CZ01-KA122-VET-078356

Výše schválené podpory:  21 877 €

Realizace projektu:  květen - červen 2023

Popis a cíl projektu:  Žáci se zúčastní třítýdenní stáže v odborných zařízeních v italském Miláně a kromě odborných poznatků budou zlepšovat a procvičovat své jazykové kompetence.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________