Úřední deska

Projekty školy

Šablony pro rozvoj SZŠ JH

op jak logo

 

Číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003827

Dne 16. 3. 2023 jsme byli Řídícím orgánem vyrozuměni o schválení žádosti o podporu ve výši 872 219 Kč.


Realizace projektu: potrvá 24 měsíců a je plánována od 1. 2. 2023 – 31. 1. 2025

Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby žákům ve škole. Podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.

Cílová skupina: žáci a pedagogičtí pracovníci škol

Koordinátor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

                       Projekt je spolufinancován Evropskou unií

 _________________________________________________________________________________________________________________