Název projektu naší školy: Jistota a bezpečí

Žádost o dotaci nebyla vybrána. Z Jihočeského kraje byly vybrány pouze dvě školy.