Podepsána smlouva o konsorciu tří škol v J. Hradci a Informačním centrem pro mládež J. Hradec z. s.

Žádost nebyla schválena