Úřední deska

Projekty školy

Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III (IKAP JčK III)

logo SABLONY III

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246

Příjemce: Jihočeský kraj

Partner s finančním příspěvkem: Střední zdravotnická škola, Jindřichův Hradec, Klášterská 77/II
Finanční příspěvek: 269 884,- Kč

Termín fyzické realizace projektu: 1. 1. 2021 – 31. 10. 2023

Webový odkaz na internetové stránky projektu IKAP JčK III

https://ikap.kraj-jihocesky.cz/

Stručný popis klíčové aktivity Podpora škol a školských poradenských zařízení formou jednotkových nákladů (Šablony III) a zapojení školy do této klíčové aktivity:

Střední zdravotnická škola, Jindřichův Hradec, Klášterská 77/II je zapojena do tohoto projektu jako partner s finančním příspěvkem a podílí se na realizaci klíčové aktivity Podpora škol a školských poradenských zařízení formou jednotkových nákladů (Šablony III).

Cílem klíčové aktivity je zvýšení kvality vzdělávání formou podpory vybraných aktivit středních škol jednotkovými náklady, naplňující opatření definovaná v Krajském akčním plánu Jihočeského kraje II a školních akčních plánech jednotlivých škol.

 

Podpořené budou tyto podaktivity:

Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ/VOŠ

Cílem aktivity je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků SŠ a odborníků z praxe. Díky spolupráci se zvýší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků i pro jejich uplatnění na trhu práce.

Tandemová výuka na SŠ

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků SŠ v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností a rozvoje klíčových kompetencí. Díky spolupráci se zvýší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.

Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

Stáže pedagogů SŠ u zaměstnavatelů

Cílem je zvýšit kvalitu vzdělávání na SŠ prostřednictvím stáží pedagogických pracovníků škol u možných budoucích zaměstnavatelů absolventů škol.

Personální podpora – Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – koordinátora spolupráce SŠ a zaměstnavatele.

Personální podpora – Školní kariérový poradce

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu kariérového poradce SŠ a podpořit tak žáky. Školní kariérový poradce bude působit jako podpora žákům při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání i žáků/studentů nadaných a mimořádně nadaných.

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246, je spolufinancován Evropskou unií.

 

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Další informace
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Quantcast
OK
Odmítnout