Žáci 2. ročníků se zúčastnili 10. 9. 2021 workshopu v prostorách Hvězdárny profesora F. Nušla v J. Hradci.

Tato akce se konala pod záštitou Jihočeské hospodářské komory v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III.“ 
Žáci se interaktivní cestou seznámili s poznatky o vzniku vesmíru. Fyzikální zákony byly propojeny s poznatky anatomie a fyziologie, což bylo přínosem pro rozvoj odbornosti našich žáků. Zvláště zaujala cesta na Mars a jeho kolonizace a horská dráha ve vesmíru.

 hvezdarna