Dne 22. 11. 2021 proběhla on-line přednáška na téma "Paraziti, kteří nás ohrožují na cestách do tropů a subtropů". Přednášející pan doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc. z PF JCU České Budějovice, žákům 4. ročníků přiblížil nebezpečí, která je mohou potkat při cestách do těchto oblastí.
  
Dne 23. 11. 2021 proběhla on-line přednáška na téma "Domnělá a skutečná rizika parazitárních infekcí člověka".  Přednášející pan doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc. z PF JCU České Budějovice, žákům 3. ročníků objasnil nebezpečí některých informačních zdrojů, které nepravdivě informují o parazitárních nákazách v našem podnebí.