V rámci výuky předmětu biologie a ekologie si žáci 2.B připravili malý ekologický projekt. 
Cílem projektu bylo vytřídit a spočítat množství plastového odpadu, který byl vyprodukován během jednoho dne v naší škole, a zároveň podpořit třídění odpadu a tím šetřit životní prostředí.
Ze zjištěních informací dále počítali průměrné množství plastového odpadu na osobu den, měsíce a roky.