Aktuálně

co se chystá i co se dělo

Workshop Job Day

Dne 9.3. 2022 navštívili žáci 4.ročníků v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III specializované pracoviště kardiologie pro děti a dospělé ve Fakultní nemocnici Motol.
Žáci se seznámili se specifickými metodami ošetřovatelské péče, jak u dospělých po operaci srdce, tak u dětí. Dále byly žákům poskytnuty informace o možnostech pracovního uplatnění ve FN Motol.