Aktuálně

co se chystá i co se dělo

Mokřady na Jindřichohradecku - přednáška pro 1. ročníky

Dne 23. 3. 2022 proběhla přednáška v rámci EVVO  Mokřady na Jindřichohradecku.
Žáci a žákyně prvních ročníků se díky přednášejícímu panu Ing. Petrovi Hesounovi dozvěděli o jaké lokality se jedná a s jakými druhy rostlin a živočichů se v těchto místech můžeme setkat. Žáci si tak mohli uvědomit význam mokřadních biotopů a potřebu jejich zachování pro budoucnost.