Aktuálně

co se chystá i co se dělo

Projekt na podporu čtenářské gramotnosti

V rámci března měsíce knihy jsme realizovali v odborných předmětech, například psychologie a biologie projekt na podporu čtenářské gramotnosti.


Cílem projektu bylo prohloubení čtenářských dovedností, zpracování a porozumění odbornému textu, vyhledání podstatných myšlenek a jejich interpretace spolužákům. Žáci vybírali ze široké nabídky odborných titulů v naší školní knihovně téma, které je nejvíce zaujalo. Knihu poté představili svým spolužákům tak, aby v nich vzbudili zájem o přečtení titulu. Tvořivou formou žáci rozvíjeli vyjadřovací schopnosti a vztah k tradiční podobě knihy.