Aktuálně

co se chystá i co se dělo

Krajské kolo olympiády z klinické propedeutiky a základů patologie

Dne 31. 3. 2022 se v Českých Budějovicích konalo krajské kolo olympiády z klinické propedeutiky a základů patologie.
Naši školu reprezentovali tři žáci druhých ročníků se dvěma pracemi.  Byli to žáci ze třídy 2.B

Samuel Havlík,
Nela Kyseláková a
Tereza Haplová, která obsadila 3. místo.

Děkujeme za vzornou reprezentaci  naší školy.