Aktuálně

co se chystá i co se dělo

Soutěž ve stlaní lůžka

Dne 25. 4. 2022 se uskutečnila na naší škole Soutěž ve stlaní lůžka, které se zúčastnili vybraní žáci z 1. A a z 1. B.


Soutěž byla rozdělena na dvě kategorie, stlaní lůžka jednotlivci a stlaní lůžka ve dvojicích s klientem. Žáci měli možnost v soutěži předvést praktické a teoretické vědomosti, které získali v hodinách ošetřovatelství.

stlaní lůžka jednotlivci:

  • 1. místo - Vendula Hrnčířová 1. B               
  • 2. místo - Anna Nováková 1. A
  • 3. místo - Nella Ludmila Šamková 1. A

stlaní lůžka ve dvojicích s klientem:

  • 1. místo - Adéla Rehardtová, Anežka Šimonová 1. B
  • 2. místo - Andrea Kovářová, Anna Karolína Petrová 1. B
  • 3. místo - Magdalena Barde, Lucie Dolejšová 1. A

 

Výhercům moc gratulujeme a děkujeme všem zúčastněným.