Aktuálně

co se chystá i co se dělo

Veřejné sbírka Bílá pastelka

 

Naše škola se dne 11. 10. 2022 zapojila opět do veřejné sbírky Bílá pastelka. Sbírku pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný spolek.  Zapojeni byli žáci 4. ročníků.

Děkujeme všem, kteří nám pomohli sbírku uskutečnit a pomoci tímto způsobem potřebným již ve 23. ročníku sbírky.

bila pastelka dopis