Aktuálně

co se chystá i co se dělo

Exkurze na Kardiochirurgické oddělení FN Motol

Exkurze na Kardiochirurgické oddělení FN Motol

Dne 23. 11. 2022 se žákyně třídy 4. A účastnily exkurze na kardiochirurgická oddělení ve FN Motol v Praze.
Zde byly seznámeny s organizací jednotlivých oddělení, náplní práce sester, přístrojovým vybavením a specifiky ošetřovatelské péče u dospělých i dětských klientů. Žákyně získaly mnoho nových poznatků a informací z oblasti intenzivní medicíny.