Aktuálně

co se chystá i co se dělo

Návštěva Městské knihovny Jindřichův Hradec

Dne 14. 12. 2022 žáci 1.A navštívili v rámci výuky literatury Městskou knihovnu Jindřichův Hradec.
Seznámili se zde s historií knihovny, s jejími odděleními, podmínkami registrace čtenářů a službami
knihovny pro čtenáře.
V lednu 2023 knihovnu navštíví i třída 1.B.

ex knih jh