Aktuálně

co se chystá i co se dělo

Olympiáda v českém jazyce

V prosinci 2022 proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce.

Soutěžící měli možnost prokázat své jazykové schopnosti a  dovednosti .

Nejlepšími řešiteli úkolů byli:
Magdalena Zajícová (4.A)
Veronika Linhartová (2.A)
Marek Bárta (1.A)

Do okresního kola postupují  Magdalena Zajícová a Veronika Linhartová