Aktuálně

co se chystá i co se dělo

Přednáška o parazitárních infekcích

Dne 13. 2. 2023 naši školu navštívil pan doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc. z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Žáci 3. a 4. ročníků měli možnost seznámit se se zajímavými informacemi z oblasti parazitárních infekcí, jejich rizik a výskytu v tropických i subtropických oblastech. Součástí přednášky byla také konkrétní preventivní doporučení u parazitárních infekcí. 

paraziti prednaska