Aktuálně

co se chystá i co se dělo

Beseda - Právní minimum

V pondělí 13.2. žáci třetích a čtvrtých ročníků absolvovali seminář s Mgr. Jaroslavem Duškem na téma Právní minimum.
Žáci byli seznámeni se základní terminologií, o svých právech a povinnostech a kdy se jedinec stává viníkem a poškozeným. Dále byl seminář zaměřen na příklady z reality a doplněn následnou diskuzí. 
Všem děkujeme za účast.