Aktuálně

co se chystá i co se dělo

Exkurze LZS Jihlava

Dne 3.5.2023 se žáci 1.A zúčastnili exkurze na urgentním příjmu v nemocnici Jihlava, kde měli možnost se seznámit s vybavením a  provozem v akutní péči.
Dále žáci navštívili základnu letecké a pozemní záchranné služby. Žáci načerpali mnoho nových poznatků, které využijí v rámci výuky První pomoci. 

 

zachranka1

 

zachranka2