Aktuálně

co se chystá i co se dělo

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY – návrhy kandidátů

Kandidáti z řad pedagogů:            

Mgr. Jaroslava Doubková
Ing. Václav Horázný
Mgr. Soňa Hlaváčková
Mgr. Michaela Mikš

Kandidáti z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků:

Pikalová Jana            3. A
Havlík Samuel           3. B
Haplová Tereza         3. B
Viktorová Petra         3. B

Vlastní volby proběhnou v pondělí 29. 5. 2023 v učebně č. 5

- pro zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků:        10.25 – 10.45 hod.
- pro pedagogy:        14.45 – 15.15 hod.

Volební orgán:

Mgr. Jaroslava Doubková
Mgr. Hana Medová
Mgr. Jana Pykalová
Mgr. Michaela Mikš