Aktuálně

co se chystá i co se dělo

Návštěva v Domově seniorů v Jindřichově Hradci

Dne 24.5. 2023 žáci 3.A navštívili Domov seniorů Jindřichův Hradec. Žáci viděli i terapeutickou dílnu a oddělení se zvýšeným režimem.
Na konci setkání přečetli seniorům dopisy psané našimi studenty. Setkání se vedlo ve velmi příjemném duchu. 

Děkujeme za příjemně strávený čas.

ds foto