Aktuálně

co se chystá i co se dělo

Výsledky voleb do školské rady ze dne 29. 5. 2023

Zvoleným členem školské rady z řad pedagogických pracovníků:
Mgr. Jaroslava Doubková

Zvoleným členem školské rady z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků:
Pikalová Jana 3. A