Aktuálně

co se chystá i co se dělo

Projekt „Pro kvalitnější a zajímavější výuku odborných předmětů na SZŠ“

projekt irop

 

Projekt „Pro kvalitnější a zajímavější výuku odborných předmětů na SZŠ

Spolufinancováno Evropskou unií

 

Předmětem projektu je zvýšení vybavenosti Střední zdravotnické školy, Jindřichův Hradec, Klášterská 77/II prostřednictvím pořízení moderního vybavení k podpoře výuky odborných předmětů, což zvýší efektivitu výuky a zvýší motivaci žáků ke studiu relevantních předmětů. Výuka se tak stane moderní a zvýší se teoretické i praktické dovednosti žáků.

Cílem projektu je zajištění kvalitního vzdělávání na dotčené škole v projektem dotčených předmětech v rámci relevantních oblastí vzdělávání. Tohoto cíle bude dosaženo pořízením odborných pomůcek – simulátorů, k rozvoji zejména praktických dovedností žáků. Dojde též ke zlepšení materiální základny školy k poskytování odborného vzdělávání.

Výsledkem projektu tak bude zajištění vybavení pro výuku, které bude moderní a bude reflektovat aktuální potřeby žáků v návaznosti na soudobý rozvoj jejich kompetencí a dovedností. Škola bude disponovat potřebným vybavením pro rozvoj žáků a vytvoří se možnosti pro další rozvoj materiální základny školy.

Důsledkem realizace projektu bude zvýšení odborných dovedností žáků a jejich kvalitnější připravenost na vstup na trh práce.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora od Unie (Spolufinancováno Evropskou unií).

Program – IROP (Integrovaný regionální operační program)

Celková výše financování – 2 600 000 Kč