INFORMACE K PRAKTICKÉ VÝUCE OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH

Praktická výuka je realizována ve 3. a 4. ročníku.

OBOR Zdravotnický asistent

Praxe probíhá u oboru Zdravotnický asistent v odpoledních i dopoledních hodinách.  Praxe na jednotlivých odděleních začíná v 6:30hod. a končí nejdéle v 11:00 hod. Do 3. ročníku je zařazena i souvislá praxe, která se koná v měsíci červnu. Žáci mohou tuto praxi, po domluvě se zdravotnickým zařízením, vykonávat v místě bydliště. Praktickou výuku zajišťuje škola ve spolupráci s Nemocnicí Jindřichův Hradec, a.s. na odděleních interny, chirurgie, neurologie. Ve čtvrtém ročníku je praxe rozšířena o práci na ambulancích (endoskopie, dětské, urgentní, chirurgické, interní), na gynekologicko - porodnickém oddělení a praxi s dětmi v mateřské škole.