Prohlédněnte si aktuální fotografie některých učeben naší školy...FOTO

Nebo si udělejte volno a pokud máte zájem na naší škole studovat, přijďte se podívat osobně.

Případnou návštěvu si můžete domluvit na telefonních číslech 384 361 786 , 384 361 785