Dne 26. 1 2018 se konala beseda v rámci specifické primární prevence. Již dlouhodobě a úspěšně spolupracuje naše škola se sdružením ADRA a ACET.
Letos lektor pan Adame za doprovodu koordinátorky paní Vojáčkové diskutoval se studenty třetích ročníků o kyberšikaně a riziku sociálních sítí a internetu.

Přednášejícím děkujeme.