V úterý 6. března 2018 se uskutečnila v rámci EVVO beseda s Ing. P. Hesounem z odboru životního prostředí Městského úřadu J. Hradec na téma „Mokřady“. Studenti 2. ročníku měli příležitost dozvědět se mnoho zajímavého o přírodě a krajině v našem regionu.