Dne 13. 3. 2018 proběhlo na SZŠ v J. Hradci pásmo "Moje prstíky" pro MŠ. Děti z 5.MŠ v J. Hradci se aktivně zapojily do činností o prstech ruky, které si pro ně připravily studentky 2. roč. oboru sociální činnost. Obě strany si dopoledne užily.
V následujících dvou týdnech bude celé pásmo ještě několikrát zopakováno pro děti z 1.MŠ.