V pátek 16. března navštívili naši školu již podruhé studenti 2. ročníku partnerské zdravotnické školy ve Zwettlu pod vedením paní ředitelky Mag. Martiny Grubmüller. Naši žáci si pro hosty připravili program, v němž představili školu, a rakouští přátele měli možnost poznat prostředí a vybavení naší školy. Dále jsme navštívili zdejší nemocnici a návštěvu jsme zakončili komentovanou prohlídkou města.

Ve středu 21. března jsme vyjeli naopak s našimi němčináři do Zwettlu. Nejprve jsme absolvovali poutavou prohlídku středověkého cisterciáckého klášterního komplexu Stift Zwettl. Následovala velmi zajímavá návštěva nemocnice a Rakouského červeného kříže. Společný den jsme zakončili procházkou historického jádra malebného města Zwettlu.

Obě návštěvy proběhly opět ve velmi příjemném přátelském duchu a měli jsme možnost vyměnit si řadu informací a zkušeností.
Těšíme se na další spolupráci a setkávání.

FOTO