Náhled do praktického vyučování na odděleních nemocnice J. Hradec a do školních šaten, které tvoří zázemí žáků.

FOTO