Od 1.9.2018 vzděláváme a nabízíme nový obor vzdělání

53 - 41 - M/03 PRAKTICKÁ SESTRA.

Bližší informace u vedení školy a na Dnech otevřených dveří.