Výsledky školního kola Psychologické olympiády 2018/2019.

Dne 5. 2. 2019 se konalo školní kolo psychologické olympiády na téma „Síla okamžiku.“


Z třídních kol postoupili do školního kola tito studenti:

Čekal Albert                      2. A
Hofbauerová Sára            2. B
Pavlíková Petra                3. A
Fürstová Julie                   3. B
Dejmek Michal                  4. A
Podhorská Sára                4. B

Výsledky školního kola:

  1. místo Dejmek Michal
  2. místo Fürstová Julie
  3. místo Podhorská Sára

První dvě nejlepší práce ze školního kola postupují do krajského kola v Českých Budějovicích.

Děkujeme všem účastníkům a blahopřejeme vítězům.