logo hlavicka

Způsob hodnocení zkoušek MZ jaro 2019

 

Třída: 4. A  Zdravotnický asistent 53-41-M/01

Třída: 4. B  Sociální činnost 75-41-M/01

 

Při výsledném hodnocení zkoušek MZ se postupuje v případě

 

  • zkoušek profilové části maturitní zkoušky podle pravidel pro hodnocení
    výsledků vzdělávání žáků (viz Školní řád)

 

  • ústních a písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky podle
    pravidel pro hodnocení ústních a písemných zkoušek společné části

                                                                               

 

PhDr. Běla Picková   v. r.

ředitelka školy

 

V Jindřichově Hradci   10. 3. 2019