Již potřetí proběhla v úterý 26. března 2019 návštěva naší partnerské zdravotnické školy ve  Zwettlu. 
Naši rakouští přátelé pro nás připravili bohatý program. S němčináři jsme ve Zwettlu navštívili zdejší nemocnici, 
dům s pečovatelskou službou a prohlédli jsme si půvaby dolnorakouského města. 

Exkurze se vydařila a my se už těšíme na další vzájemná příjemná setkávání .