Dne 21. 3. 2019 se konalo krajské kolo psychologické olympiády na téma „Síla okamžiku.“

Naši školu reprezentoval žák 4. ročníku Michal Dejmek. Jako porotce se účastnila soutěže vítězka ústředního kola 2018 v Kroměříži žákyně Simona Flídrová.