V úterý 9.4.2019 proběhla beseda v rámci EVVO pro 3. ročníky na téma Prázdniny v Černobylu s fotografem a publicistou Václavem Vašků, který se o danou tématiku velice zajímá a černobylskou oblast pravidelně navštěvuje.
Žáci nejprve zhlédli stejnojmenný dokumentární film, následně měli možnost panu Vašků klást otázky a diskutovat o černobylské problematice.