Dne 15.4.2019 se žáci 2. a 3. ročníku zúčastnili exkurze  FN v Motole.
Náplní exkurze byla prezentace FN Motol a prohlídka Pediatrické kliniky a Kliniky kardiovaskulární chirurgie.