Dne 9. května 2019 se žáci 2. a 3. ročníků zúčastnili exkurze do Prahy.  Nejdříve  navštívili Židovské muzeum, kde se seznámili s kulturou Židů a připomněli si jejich osud za 2. sv. války. Dalším cílem byl Národní památník hrdinů heydrichiády. Zde zhlédli film věnovaný období heydrichiády, kryptu, kde se atentátníci schovávali, a kostel, v němž probíhaly dramatické boje boje. Program pokračoval návštěvou Stavovského divadla, kde od 19.00 hodin žáci zhlédli divadelní představení Kouzelná země.