Zájemci o mezinárodní studentský průkaz ISIC, kteří si na informativní schůzce rodičů vyzvedli žádost o vydání průkazu, mohou tuto vyplněnou žádost a fotografii pasového formátu přinést do školy nejlépe osobně během června (pondělí - čtvrtek 7.00 - 16.00, pátek 7.00 - 15.00), nejpozději v posledním srpnovém týdnu, nebo zaslat poštou na adresu školy (Klášterská 77/II, 377 01 Jindřichův Hradec).

Částku 290,- Kč na pořízení karty ISIC:

  1. zašlete na účet školy (číslo 8837251/0100, zpráva pro příjemce: jméno a příjmení žáka), 
  2. nebo přineste do školy osobně během června (pondělí - čtvrtek 7.00 - 16. 00, pátek 7.00 - 15.00), nejpozději v posledním srpnovém týdnu
  3. nebo zašlete poštou jako doporučený dopis.

Kontaktní osoba pro ISIC kartu: Mgr. Jitka Počtová, tel.: 384 361 786
                                                   sekretariát školy, tel.: 384 361 785