Dne 5. 6. 2019 se žáci prvních a druhých ročníků zúčastnili programu EVVO Planeta Země 3000 s tématem: "Kolumbie - země slasti a neřesti". Žáci byli seznámeni zábavnou vzdělávací formou s přírodními krásami země, její historií  a způsobem života obyvatelů v této oblasti s důrazem na ochranu planety.